Rättsligt meddelande

1. identifierande data : I enlighet med rapporteringskraven i artikel 10 i lag 34/2002 av den 11 juli, Tjänster informationssamhället och elektronisk handel, och sedan följande data reflekteras: den Företaget som äger webbdomänen är KROXNE.com Webbplats kontakt e-post: hola@kroxne.com 

-Alla produkterna som säljs på denna webbplats måste installeras av en professionell. Om du bestämmer dig för att köpa en produkt utan teknisk kunskap för installationen, kontakta en professionell. 

2. ANVÄNDARE: Tillgång och / eller användning av denna KROXNE.COM-portal tillskriver USER- villkoret, som från nämnda åtkomst och / eller användning accepterar de allmänna användarvillkoren som återspeglas här. De ovannämnda villkoren kommer att tillämpas oberoende av de allmänna avtalsvillkoren som i deras fall är obligatoriska.  

3. ANVÄNDNING AV PORTALEN: KROXNE.COM ger tillgång till en mängd information, tjänster, program eller data (nedan kallat "innehåll") på Internet som tillhör KROXNE.COM till dess licensgivare som ANVÄNDAREN kan ha tillgång till. ANVÄNDAREN tar ansvar för användningen av portalen. Detta ansvar sträcker sig till den registrering som är nödvändig för att få åtkomst till vissa tjänster eller innehåll.  

I nämnda registrering kommer användaren att ansvara för att tillhandahålla sanningsenlig och laglig information. Som en följd av denna registrering kan ANVÄNDAREN förses med ett lösenord som han kommer att ansvara för och förbinder sig att göra det noggrant och konfidentiellt. ANVÄNDAREN samtycker till att använda lämpligt innehåll och tjänster (som chattjänster, diskussionsforum eller nyhetsgrupper) som KROXNE.COM erbjuder via sin portal och som exempel men inte begränsning, inte till använda dem för att (i) delta i olaglig, olaglig eller verksamhet som strider mot god tro och allmän ordning; (ii) sprida innehåll eller propaganda av rasistisk, främlingsfientlighet, pornografisk-olaglig karaktär, till stöd för terrorism eller ett försök mot mänskliga rättigheter; (iii) orsaka skador på de fysiska och logiska systemen hos KROXNE.COM, dess leverantörer eller tredje parter, införa eller sprida datavirus eller andra fysiska eller logiska system som kan orsaka nämnda skador; (iv) försöka komma åt och, i förekommande fall, använda andra användares e-postkonton och ändra eller manipulera deras meddelanden. KROXNE.COM förbehåller sig rätten att dra tillbaka alla kommentarer och bidrag som strider mot respekten för personens värdighet, som är diskriminerande, främlingsfientlighet, rasistisk, pornografisk, som hotar ungdom eller barndom, ordning eller allmän säkerhet eller som enligt hans åsikt inte var lämpliga för publicering. I vilket fall som helst kommer KROXNE.COM inte att ansvara för de åsikter som användarna uttrycker genom forum, chattar eller andra deltagande verktyg.    

4. DATaskydd: KROXNE.COM följer riktlinjerna för organisk lag 15/1999 av den 13 december om skydd av personuppgifter, kungligt dekret 1720/2007 av den 21 december, som godkänner förordningen om utveckling av den organiska lagen och andra gällande bestämmelser hela tiden och säkerställer korrekt användning och behandling av användarens personuppgifter. För att göra detta, tillsammans med varje formulär för insamling av personuppgifter, i de tjänster som användaren kan begära från namnet på företaget som skapade webbplatsen, kommer de att informera användaren om existensen och godtagandet av de särskilda villkoren för behandling av deras data i båda fallen, informerar dig om ansvaret för den skapade filen, adressen till den ansvariga personen, möjligheten att utöva dina rättigheter till tillgång, rättelse, avbokning eller invändning, syftet med behandlingen och datakommunikation till tredje part, i förekommande fall. På samma sätt informerar namnet på företaget som skapar webbplatsen att det överensstämmer med lag 34/2002 av den 11 juli, om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel och kommer att begära ditt samtycke till behandlingen av din e-post för ändamål kommersiellt hela tiden.  

5. INTELLEKTUELLT OCH INDUSTRIAL EGENSKAP : KROXNE.COM i sig själv eller som tillståndshavare är ägare till alla immateriella och industriella äganderättigheter på sin webbplats, såväl som de element som finns på den (till exempel bilder, ljud, ljud, video, programvara eller texter; varumärken eller logotyper, färgkombinationer, struktur och design, val av använt material, datorprogram som krävs för dess drift, åtkomst och användning, etc.), ägande av namnet på företaget som skapade webbplatsen webbplats eller dess licensgivare. Alla rättigheter reserverade. I kraft av bestämmelserna i artiklarna 8 och 32.1 andra stycket i lagen om immateriella rättigheter, reproduktion, distribution och offentlig kommunikation, inklusive dess metod för att tillhandahålla, hela eller delar av innehållet på denna webbplats, för kommersiella ändamål, i alla medier och på något tekniskt sätt, utan godkännande av namnet på företaget som skapade webbplatsen. ANVÄNDAREN samtycker till att respektera de immateriella och industriella rättigheter som ägs av namnet på företaget som skapade webbplatsen. Du kan visa elementen i portalen och till och med skriva ut, kopiera och lagra dem på din dators hårddisk eller på något annat fysiskt medium så länge det enbart och uteslutande är för din personliga och privata användning. ANVÄNDAREN måste avstå från att ta bort, ändra, undvika eller manipulera alla skyddsanordningar eller säkerhetssystem som installerades på namnsidorna i företaget som skapade webbplatsen.  

6. UTESKRIVNING AV GARANTIER OCH ANSVAR: KROXNE.COM ansvarar inte i vilket fall som helst för skador av någon art som kan orsaka, till exempel: fel eller utelämnanden i innehållet, otillgänglighet av portalen eller överföring av virus eller skadliga eller skadliga program i innehållet, trots att de har vidtagit alla nödvändiga tekniska åtgärder för att förhindra det.   

7. ÄNDRINGAR: KROXNE.COM förbehåller sig rätten att göra de ändringar den anser lämpliga på sin portal utan föregående meddelande, att kunna ändra, radera eller lägga till både innehållet och tjänsterna som tillhandahålls genom det och det sätt på vilket Dessa verkar presenteras eller finns på din portal.   

8. LÄNKAR: I händelse av att länkar eller hyperlänkar till andra webbplatser finns tillgängliga på domänens vägnar kommer KROXNE.COM inte att utöva någon typ av kontroll över nämnda webbplatser och innehåll. I inget fall kommer namnet på det företag som ansvarar för att skapa webbplatserna för webbplatsinnehållet att anta någon länk som tillhör en tredjepartswebbplats, och det kommer inte heller att garantera teknisk tillgänglighet, kvalitet, tillförlitlighet, noggrannhet, fullständighet, sannolikhet, giltighet och konstitutionella material eller information som finns i någon av nämnda hyperlänkar eller andra webbplatser. På samma sätt innebär inkluderingen av dessa externa anslutningar inte någon typ av sammankoppling, sammanslagning eller deltagande med de anslutna enheterna.   

9. EXKLUSIONENS RÄTT: KROXNE.COM förbehåller sig rätten att neka eller dra tillbaka åtkomst till portalen och / eller de tjänster som erbjuds utan föregående meddelande, på egen begäran eller av en tredje part, till de användare som inte uppfyller dessa allmänna villkor för använda.  

10. ALLMÄNNA: KROXNE.COM kommer att sträva efter överträdelse av dessa villkor såväl som all felaktig användning av dess portal och utöva alla civila och kriminella handlingar som kan motsvara den i lag.   

11.MODIFIKATION AV DE NUVÄRANDE VILLKOREN OCH VARNINGEN: KROXNE.COM kan när som helst ändra de villkor som fastställs här, och publiceras vederbörligen som de visas här. Giltigheten för de ovannämnda villkoren kommer att baseras på deras exponering och kommer att gälla tills vederbörligen publiceras. som modifieras av andra  

12. GÄLLANDE LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION: Förhållandet mellan KROXNE.COM och ANVÄNDAREN kommer att regleras av gällande spanska förordningar och eventuell kontrovers kommer att överlämnas till domstolarna i staden Valencia.   

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SÄLJSMÅL OCH ALLMÄNT De aktuella allmänna användarvillkoren, försäljningsvillkor och integritetspolicy reglerar användningen av webbplatsen www.kroxne.com (nedan kallad "webbplatsen"). Via sin webbplats www.kroxne.com ger KROXNE information om sina produkter och erbjuder möjligheten att köpa dem. På grund av innehållet och syftet med webbplatsen måste personer som vill dra nytta av dess tjänster ha statusen "klient", som de förvärvar genom att fylla i registreringsformuläret och följa stegen som KROXNE sedan kommunicerar via e-post. Kundens villkor innebär att användningsvillkoren för den version som publicerades vid åtkomst till webbplatsen följs. I alla fall finns det sidor på webbplatsen som är tillgängliga för fysiska eller juridiska personer som inte registrerar eller initierar ett produktköp (nedan kallat "användare"). I detta avseende samtycker de användare som öppnar dessa delar av webbplatsen till de villkor som anges i dessa allmänna villkor, i den mån detta kan gälla för dem. KROXNE vill låta sina kunder och användare veta att den uteslutande riktar sig till en allmänhet över 16 år och att det territorium där det accepterar och distribuerar order över hela det nationella territoriet (nedan, "territoriet"). KROXNE levererar beställningar utomlands enligt de angivna priserna. KONTAKT: För alla typer av frågor, frågor eller förslag, kan du skicka oss dina kommentarer via e-post till: hola@kroxne.com PRODUKTINFORMATION Beskrivningarna av produkterna som visas på webbplatsen görs baserat på informationen från leverantörerna. Men informationen om varje produkt, såväl som fotografier eller videor relaterade till dem och handelsnamn, varumärken eller distinkta tecken av något slag som finns på KROXNEs webbplats, exponeras på www.kroxne.com som vägledning. PRIS Alla priser på de produkter som anges på webbplatsen inkluderar moms och andra tillämpliga skatter. Dessa priser inkluderar emellertid inte kostnaderna för frakt av produkterna, som specificeras separat och måste accepteras av kunden. TILLGÄNGLIGHET KROXNE informerar kunden om att antalet tillgängliga enheter hålls uppdaterat med lager i lager och tillgänglighet av våra leverantörer. Under inga omständigheter kommer KROXNE avsiktligt att sälja fler enheter än den har eller leverantören har reserverat för det. KROXNE kommer att göra allt för att behaga alla sina kunder i efterfrågan på produkterna. Men ibland, och på grund av orsaker som är svåra att kontrollera av KROXNE, såsom mänskliga fel eller incidenter i datorsystemen, är det möjligt att den mängd som slutligen betjänas av leverantören skiljer sig från den order som KROXNE har gjort för att uppfylla kundens beställningar. I händelse av att produkten inte är tillgänglig efter beställningen kommer kunden att informeras via e-post om dess totala eller delvis avbokning. Den delvisa avbokningen på grund av brist på tillgänglighet ger inte rätten att avbryta hela beställningen. Om kunden till följd av denna avbokning vill returnera den levererade produkten måste han följa bestämmelserna i avsnittet Retur. BETALNING Klienten samtycker till att betala vid beställningen. Vid det ursprungliga priset som anges på webbplatsen för varje produkt som erbjuds kommer att lägga till lämpliga avgifter till de relevanta fraktkostnader. I vilket fall som helst kommer de nämnda priserna att meddelas tidigare till kunden innan själva köpet formaliseras. Köpbeviset som motsvarar inköpsordern kommer att finnas tillgängligt och kan ses på www.kroxne.com i avsnittet "Mitt konto", "Beställningar". Kunden måste betala det belopp som motsvarar sin beställning genom att betala med kredit- eller betalkort (Visa, Mastercard , Visa Electron och / eller andra liknande kort), överföring eller deponeringskontor på kontoret. Betalning med kort görs via Paypal med dess säkerhetsprotokoll och KROXNE kommer aldrig att ha tillgång till din bank- eller kortinformation. Kunden måste meddela KROXNE om otillbörlig eller bedräglig kostnad på kortet som används för köp, via e-post eller telefon, på kortast möjliga tid så att KROXNE kan vidta nödvändiga åtgärder. SECURITY KROXNE har de maximala säkerhetsåtgärder som är kommersiellt tillgängliga i sektorn. Dessutom fungerar betalningsprocessen med Paypal över en säker server med SSL-protokollet ( Secure Socket Layer ). Den säkra servern upprättar en anslutning så att informationen överförs krypterad med 128-bitars algoritmer, som säkerställer att den endast är begriplig för klientens dator och webbplatsens webbplats. På detta sätt garanteras det vid användning av SSL-protokollet: 1. Att klienten kommunicerar sina data till Paypal- servercentret och inte till någon annan som försöker efterge sig den. 2. Att mellan klienten och Paypal- servercentret överförs data krypterade och undviker dess eventuella läsning eller manipulation av tredje part. FORMALISERING AV BESTÄLLNINGAR När beställningen har formaliserats, det vill säga med godkännande av användarvillkoren och bekräftelsen av köpprocessen, kommer KROXNE alltid att skicka ett e-postmeddelande till KUNDEN som bekräftar detaljerna om köpet. Du måste markera skräppostfönstret om du inte får den i din e-postklients inkorg. AVBESTÄLLNING AV BESTÄLLNINGAR KROXNE kommer att acceptera avbokningar av beställningar när de begärs före leverans. För att göra avbokningen måste du begära det via formuläret "Kundtjänst" eller genom att skicka ett e-postmeddelande till hola@kroxne.com. DEADLINES, LEVERANSPLATS OCH Förluster I. Leverans av produkten KROXNE åtar sig att leverera produkten i perfekt skick till den adress som anges av klienten i orderformuläret, och som i alla fall måste vara inom territoriet. För att optimera leveransen tackar vi kunden för att ange en adress där beställningen kan levereras inom normala öppettider. KROXNE ansvarar inte för de fel som orsakats i leveransen när leveransadressen som anges av klienten i orderformuläret inte överensstämmer med verkligheten eller har utelämnats. II. Leveransperiod Vi kommer att leverera via ett budfirma. Beställningen av dig kommer att levereras inom högst 10 arbetsdagar från det att vi har gjort orderbekräftelsen. Även om den vanliga leveranstiden för KROXNE vanligtvis sträcker sig från 2 till 6 dagar, från beställningens slut. Dessa termer är genomsnittliga och därför en uppskattning. Därför kan de variera av logistiska eller force majeure-skäl. Vid förseningar i leveranser kommer KROXNE att informera sina kunder så snart de blir medvetna om dem. Varje leverans anses ske från det ögonblick då transportföretaget ställer produkten till förfogande för kunden, som materialiseras genom det kontrollsystem som används av transportföretaget. Vid förseningar i leveransen av beställningar hänförliga till KROXNE, kan klienten avbryta sin beställning i enlighet med proceduren som beskrivs i avsnitt "11. Återlämnande". Förseningar i leveransen kommer inte att beaktas i de fall där ordern har ställts till klienten av transportföretaget inom den överenskomna perioden och inte kunde levereras av skäl som kan hänföras till klienten. Av säkerhetsskäl kommer KROXNE inte att skicka någon order till postboxar eller militära baser, och inte heller acceptera någon beställning när det inte är möjligt att identifiera mottagaren av ordern och hans adress. III. Leveransdata, levererade leveranser och förlust Om klienten vid leveransen är frånvarande lämnar transportören ett kvitto som anger hur man går vidare för att ordna en ny leverans. KROXNE kontrakterar som en del av budleveransservice att genomföra en serie uppföljningsåtgärder för att säkerställa att leveransen sker. Om leveransen inte har ordnats efter 7 arbetsdagar efter att beställningen skickats, måste kunden kontakta KROXNE. I händelse av att klienten inte fortsätter på detta sätt, efter 10 arbetsdagar från avresa till leverans av beställningen, kommer den att returneras till våra lager och kunden måste bära leverans- och returkostnaderna för varorna samt möjliga tillhörande förvaltningskostnader. Om skälet till att leveransen inte kunde göras är förlusten av paketet kommer vår transportör att inleda en undersökning. I dessa fall varierar svarstiderna hos våra transportörer vanligtvis från en till tre veckor. IV. Diligens vid leverans Klienten måste kontrollera paketets goda skick innan transportören som på KROXNE: s räkning levererar den begärda produkten, och på leveransanmälan anger varje avvikelse som den kan upptäcka i förpackningen. Om klienten, efter att ha granskat produkten, upptäcker någon händelse som slag, brott, tecken på att den har öppnats eller skador orsakade av leveransen, åtar sig den senare att meddela KROXNE via e-post inom den kortaste tiden. möjligt, företrädesvis under de kommande 24 timmarna och maximalt 7 naturliga från leveransen. RETURN I. Returprocedur Alla produkter som köpts från KROXNE kan återlämnas och återbetalas under förutsättning att klienten meddelar KROXNE sin avsikt att returnera den / de köpta produkten / produkterna inom en högsta period av sju kalenderdagar från leveransdatum och att resten av villkoren i detta avsnitt är uppfyllda. KROXNE accepterar endast returer som uppfyller följande krav: 1. Produkten måste vara i samma skick som den levererades och måste behålla sin ursprungliga förpackning och märkning. 2. Leveransen måste ske med samma låda som den mottogs för att skydda produkten. I händelse av att det inte kan göras med den låda som den levererades med måste kunden returnera den i en skyddslåda så att produkten når KROXNE-lagret med maximalt möjliga garantier. 3. En kopia av leveransmeddelandet måste inkluderas i paketet, där de returnerade produkterna och anledningen till returen också är markerade. I syfte att underlätta returprocessen för kunder och kunna följa upp den korrekt, upprättar KROXNE det enda returförfarande som har skapats av KROXNE. Om orsaken till returen kan hänföras till KROXNE (produkten är defekt, den är inte den du begärde etc.) återbetalas återbetalningsbeloppet. Om orsaken är annorlunda (produkterna serverades korrekt men inte är som du vill) kommer kostnaderna för returkostnaderna att bäras av kunden. För att fortsätta med en retur måste följande steg följas: 1. Informera inom 7 kalenderdagar efter mottagandet att produkten vill returneras. Informationen kan göras via e-post till hola@kroxne.com eller via kundserviceformuläret. 2. KROXNE informerar kunden om adressen till vilken produkten måste levereras. 3. Klienten måste skicka det genom ett budfirma efter eget val. Returen måste betalas av kunden. 4. Informera KROXNE om den använda kuriren, datum och tid för returen. II. Återbetalning till KUNDEN Återlämningen av produkterna kommer att resultera i en återbetalning som motsvarar kostnaden för de returnerade produkterna minus kostnaden för returtjänsten. Endast i händelse av att den levererade produkten är defekt eller felaktig kommer KROXNE också att ersätta kunden för motsvarande fraktkostnader. Returer och delvis avbokning kommer att resultera i delvis återbetalning. KROXNE kommer att hantera returresan under samma system som användes för betalning inom 3 dagar från bekräftelsen på ankomst till lagret för den returnerade ordern. Tillämpningen av återbetalningen på klientens konto eller kort beror på kortet och den utfärdande enheten. Ansökningsperioden är upp till 7 dagar för betalkort och upp till 30 dagar för kreditkort. GARANTI FÖR KÖPANDE PRODUKTER KROXNE fungerar som distributör av tillverkare som garanterar att de produkter som presenteras för försäljning på www.KROXNE.com fungerar korrekt och är fria från defekter eller dolda defekter som kan göra dem farliga eller olämpliga för användning. normal. Den avtalsgaranti som erbjuds är den som vanligtvis beviljas av tillverkaren. När kunden har tagit emot produkten kommer de att ha instruktionerna från tillverkaren i sin låda, tillräckliga för korrekt användning och installation av produkten och all information om garantin. Ingen klient får begära en bredare garanti än anges där. KROXNE är inte skyldig att samla in den skadade produkten och kunden måste kontakta tillverkarens kundservice. I detta avseende kommer KROXNE att utföra de åtgärder som syftar till att förse kunderna som så begär kontaktinformationen för nämnda tjänst och kommer att förse dem med tillräcklig information för presentation av relevanta anspråk. Garantin kommer att förlora sin giltighet i händelse av defekter eller försämringar orsakade av yttre faktorer, olyckor, särskilt elektriska olyckor, slitage, installation och användning som inte följer tillverkarens anvisningar. Produkter som modifierats eller reparerats av kunden eller annan person som inte är auktoriserad av tillverkaren är undantagna från garantin. Garantin kommer inte att tillämpas på de uppenbara fel och överensstämmelsefel hos produkten, för vilken något krav måste göras av kunden i fråga inom sju dagar efter leveransen av produkterna. Garantin täcker inte produkter skadade av felaktig användning. INTROLEKTUELLT OCH INDUSTRIAL EGENSKAP KROXNE innehar alla rättigheter till innehåll, design och källkod på denna webbsida och, särskilt som exempel men inte begränsning, på fotografier, bilder, texter, logotyper, design, märken, handelsnamn och data som ingår på webben. Kunder och användare varnas för att sådana rättigheter skyddas av den nuvarande spanska och internationella lagstiftningen om immateriell och industriell egendom. På samma sätt och utan att det påverkar det ovanstående anses innehållet på denna webbplats också vara ett datorprogram, och därför är det också tillämpligt på alla gällande spanska och Europeiska gemenskapsförordningar i frågan. Hela eller delvis reproduktion av denna webbplats, eller något av dess innehåll, är uttryckligen förbjudet utan uttryckligt skriftligt tillstånd från KROXNE. Likaså kopiering, reproduktion, anpassning, modifiering, distribution, kommersialisering, offentlig kommunikation och / eller andra åtgärder som utgör ett intrång i gällande spanska och / eller internationella bestämmelser inom området immateriell och / eller industriell egendom, liksom användningen av innehållet på webben om det inte är med det tidigare skriftliga tillståndet från KROXNE. KROXNE informerar om att det inte ger någon licens eller underförstådd behörighet för immateriella och / eller industriella äganderättigheter eller om någon annan rätt eller egendom relaterad, direkt eller indirekt, med innehållet som ingår på webben. Endast användningen av innehållet på webbdomänen är godkänd för informations- och servicesyften, under förutsättning att källan citeras eller hänvisas till, användaren är ensam ansvarig för deras missbruk. TILLGÄNG OCH STÄLL PÅ WEBBEN. VÅRA INNEHÅLL Kunder och användare är helt ansvariga för deras uppförande, när de får tillgång till informationen på webben, samtidigt som de bläddrar i den, samt efter att ha kommit åt den. Som en följd av det ovanstående är kunder och användare ensam ansvariga gentemot KROXNE och tredje parter för: 1. Konsekvenserna som kan ha följd av användning, i olagliga syften eller effekter eller i strid med detta dokument, av allt innehåll på webbplatsen, framställd eller inte av KROXNE, publicerad eller inte under dess officiella namn; 2. Såväl som de konsekvenser som kan ha följd av användning som strider mot innehållet i detta dokument och skadligt för tredje parts intressen eller rättigheter, eller som på något sätt kan skada, inaktivera eller försämra webben eller dess tjänster eller förhindra normala njut av andra användare. KROXNE förbehåller sig rätten att uppdatera innehållet när det anser det bekvämt, liksom att radera, begränsa eller förhindra åtkomst till dem, tillfälligt eller permanent, samt neka åtkomst till webben till klienter och användare som missbrukar det av innehållet och / eller bryter mot villkoren som visas i detta dokument. KROXNE informerar att det inte garanterar: 1. Att åtkomsten till webben och / eller de länkade webbplatserna är oavbruten eller felfri. 2. Att innehållet eller programvaran som klienterna och användarna har tillgång till via webben eller den länkade webben inte innehåller något fel, datavirus eller andra element i innehållet som kan orsaka förändringar i deras system eller i elektroniska dokument. och filer lagrade i ditt datorsystem eller orsakar andra typer av skador. 3. Användningen som informationen eller innehållet på denna webb- eller länkwebbplatser som klienter och användare kan utföra för sina personliga ändamål. Informationen på denna webbplats bör betraktas av kunder och användare som informativ och vägledande, både i relation till dess syfte och dess effekter, varför: KROXNE garanterar inte riktigheten av informationen på denna webbplats och av Följaktligen tar de inget ansvar för eventuella skador eller olägenheter för användarna som kan härledas från felaktigheter som finns på webben. VÅRT ANSVAR KROXNE tar inte på sig något ansvar som härrör, till exempel men inte begränsning: 1. Från användningen som kunder eller användare kan göra av materialet på denna webbplats eller länkade webbplatser, antingen förbjudna eller tillåtna, i strid med rättigheterna av intellektuell och / eller industriell egendom till innehållet på webben eller från tredje part. 2. Av eventuella skador på klienterna eller användarna orsakade av en normal eller onormal funktion av sökverktygen, organisationen eller platsen för innehållet och / eller åtkomst till webben och i allmänhet av felen eller problem genererade i utvecklingen eller instrumenteringen av de tekniska elementen som webben eller ett program tillhandahåller användaren. 3. Av innehållet på de sidor som kunder eller användare kan komma åt från länkar som ingår på webben, vare sig de är auktoriserade eller inte. 4. Av tredjeparts handlingar eller underlåtenheter, oavsett om dessa tredje parter kunde kopplas till KROXNE på avtalsmässigt sätt. 5. Av minderåriges tillgång till innehållet som ingår på webben, att vara deras föräldrar eller vårdnadshavares ansvar att utöva adekvat kontroll över barnens eller minderåriges aktivitet i deras vård eller att installera något av verktygen för att kontrollera användningen av Internet för att förhindra (i) tillgång till material eller innehåll som inte är lämpligt för minderåriga, samt (ii) överföring av personuppgifter utan förhandsgodkännande från deras föräldrar eller vårdnadshavare. 6. Av kommunikationerna eller dialogerna under debatterna, forum, chattar och virtuella samhällen som är organiserade via eller runt webben och / eller länkar webbplatser, och det är därför inte ansvarigt för eventuella skador och fördomar att privata och / eller kollektiva kunder eller användare lider som en följd av nämnda kommunikation och / eller dialoger. KROXNE ansvarar inte i något fall när: 1. Fel eller förseningar vid åtkomst till webbplatsen av klienten när de anger sina uppgifter i orderformuläret, långsamheten eller oförmågan att ta emot dem av mottagarna av beställningsbekräftelsen eller eventuella avvikelser som kan uppstå när dessa händelser beror på problem på Internet, Guds handlingar eller force majeure och annan oförutsägbar händelse utanför KROXNEs goda tro. 2. Fel eller incidenter som kan uppstå i kommunikation, radering eller ofullständiga överföringar, så att det inte garanteras att webbplatsens tjänster ständigt fungerar. 3. Av de fel eller skador som skapats på webbplatsen genom en ineffektiv användning av tjänsten och i dålig tro från kundens sida. 4. Av bristande eller problem i den e-postadress som klienten tillhandahåller för att skicka orderbekräftelsen. 5. I vilket fall som helst är KROXNE engagerad i att lösa eventuella problem som kan uppstå och erbjuda allt nödvändigt stöd till klienten för att nå en snabb och tillfredsställande lösning på händelsen. 6. På samma sätt har KROXNE rätt att genomföra kampanjer under definierade tidsintervall för att främja registrering av nya medlemmar i dess tjänst. KROXNE förbehåller sig rätten att ändra villkoren för tillämpningen av kampanjerna, förlänga dem genom vederbörligen meddela det eller fortsätta till uteslutning av någon av deltagarna i kampanjen i händelse av att upptäcka avvikelse, missbruk eller oetiskt beteende i deltagandet av själva. PRIVACY POLICY Kunder och användare accepterar att surfa på webbplatsen och använda innehållet i god tro. I överensstämmelse med bestämmelserna i organisk lag 15/1999, om skydd av personuppgifter, informerar vi dig om att ifyllda något befintligt formulär på webbplatsen www.KROXNE.com eller skicka ett e-postmeddelande till någon av våra postlådor innebär att du accepterar denna integritetspolicy, liksom godkännande för KROXNE att behandla de personuppgifter som du tillhandahåller oss, som kommer att införlivas i filen, som ägs av KROXNE.COM, registrerad i den spanska byråns allmänna register för skydd av data. Kundens data kommer att användas för att skicka via försäljning via KROXNE via e-post och för att leverera inköp. Genom att bara besöka webben ger användarna ingen personlig information eller är skyldiga att tillhandahålla den. KROXNE åtar sig att hålla den yttersta reserven och sekretess beträffande informationen och att använda den endast för de angivna ändamålen. KROXNE förutsätter att uppgifterna har lagts in av dess ägare eller av en person som är auktoriserad av dem, samt att de är korrekta och exakta. Kunderna ansvarar för att uppdatera sina egna data. När som helst kommer Kunden att ha rätt till tillgång, rättelse, avbokning och invändning mot alla deras personuppgifter som ingår i de olika registreringsformulärerna. För att ändra eller uppdatera sina personuppgifter måste klienten komma åt www.KROXNE.com i avsnittet "Mitt konto". Om du vill avbryta ditt konto skriver du ett e-postmeddelande från ditt e-postmeddelande till hola@KROXNE.com med ämnet "Avbryt konto". Därför är kunden ansvarig för verifieringen av uppgifterna och KROXNE kommer inte att vara ansvarig för dess felaktighet i kundens personuppgifter. I enlighet med den nuvarande lagstiftningen om dataskydd har KROXNE antagit lämpliga säkerhetsnivåer för de uppgifter som klienterna tillhandahåller och dessutom har installerat alla medel och åtgärder till sitt förfogande för att förhindra förlust, missbruk, förändring , obehörig åtkomst och borttagning av dem. NULLITY Om någon klausul i dessa användarvillkor förklaras ogiltig kommer de andra klausulerna att gälla och kommer att tolkas med hänsyn till parternas vilja och syftet med dessa användarvillkor. KROXNE får inte utöva något av de rättigheter och befogenheter som tilldelas i detta dokument, vilket inte under alla omständigheter innebär undantag från det, såvida inte uttryckligen erkänts av KROXNE eller föreskrivning av handlingen som i varje fall motsvarar. ÄNDRING AV ANVÄNDARVILLKOREN KROXNE förbehåller sig rätten att när som helst modifiera presentationen och konfigurationen av webbplatsen samt dessa allmänna villkor. Av detta skäl rekommenderar KROXNE klienten att läsa dem noggrant varje gång de går in på webbplatsen. Kunder och användare har alltid dessa användarvillkor på en synlig plats, fritt tillgängligt för alla frågor du vill göra. Under alla omständigheter kommer godkännandet av användarvillkoren att vara ett tidigare och oumbärligt steg för att förvärva en produkt tillgänglig via webbplatsen. GÄLLANDE LAG OCH ARBITRATION Dessa användarvillkor regleras av tillämplig spansk lagstiftning i ärendet. För att lösa eventuella kontroverser eller konflikter som uppstår till följd av dessa användarvillkor överlämnar parterna till domstolarna i staden Sevilla, såvida inte lagen föreskriver en annan jurisdiktion. Uppdaterad 11/16/2018